Политика за приватност

Општи одредби

Лични податоци

Личните податоци кои ги проследувате до Детска Куќа со цел купување на производи ќе бидат третирани во согласност со законот за заштита на личните податоци. Личните податоци ќе се користат исклучиво за интерна потреба, односно не ги откриваме ниту ги проследуваме на трети лица, туку ги користиме единствено за обработка на Вашите нарачки и наплата на истите. Детска Куќа се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.

Право на информации

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив Ве молиме контактирајте не 078-406-308.

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на било кој сегмент од нашата соработка а нема соодветна информација на нашата интернет продавница Ве молиме контактирајте не 075-406-308.

Разни содржини кој се проследуваат кон Електронската Продавница

Забрането е праќање или пренесување до и од оваа локација, било какви незаконски, заканувачки, навредливи, клеветнички, порнографски или други материјали кои се во спротивност со било кој закон. Сите материјали, информации и други соопштенија кои ги пренесувате или праќате на оваа локација нема да се сметаат за доверливи. Детска Куќа нема никакви обврски кон овие содржини и истите може слободно да ги располага.

Малолетници

Детска Куќа им препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели. Детска Куќа никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

ДОКОЛКУ СТЕ МАЛОЛЕТНИК односно НЕМАТЕ НАПОЛНЕТО 18год. ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ САЈТОТ И НЕ ГИ КОРИСТИТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ВИ ГИ НУДИМЕ, НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА И НАРАЧКИ НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ САЈТОТ.